Strona główna » Dobry czas dla miasta i gminy – informacja Burmistrza Warki

Dobry czas dla miasta i gminy – informacja Burmistrza Warki

przez Redakcja GminaWarka.pl
27 wyświetlenia

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Miasta i Gminy Warka

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji samorządu terytorialnego, w sposób odpowiedzialny wykonując obowiązek informacyjny dotyczący wykonywania zadań własnych gminy, wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw, chciałbym poinformować Państwa o tym co zostało zrealizowane przez samorząd Miasta i Gminy Warka przez ostatnie 13 lat.

W momencie objęcia przeze mnie stanowiska burmistrza 14 grudnia 2010 roku sytuacja finansowa gminy była bardzo trudna. Na koniec roku zadłużenie gminy stanowiło 51,51% jej dochodów (przy dopuszczalnym zadłużeniu 60% dochodów gminy).

Właściwe zarządzanie finansami gminy przez ostatnie trzy kadencje przynosi oczekiwane efekty. Planowane zadłużenie gminy zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową na rok 2024 wyniesie 16,35 % . Pozwala to miastu i gminie Warka na dalszy  dynamiczny rozwój.

Dzięki przemyślnym decyzjom i dobrej współpracy z partnerami różnych szczebli osiągnęliśmy wspólnie niepowtarzalny sukces. Lata 2011-2023 były dla gminy Warka rekordowe w zakresie zrealizowanych inwestycji.

Z budżetu gminy w latach 2011-2023 na inwestycje i remonty została wydatkowana kwota ponad 152 mln zł, w tym blisko 52 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych.

Wspólnie z powiatem grójeckim na terenie naszej gminy zrealizowano inwestycje na kwotę ponad 17 mln zł.

We współpracy z Urzędem Marszałkowskim zrealizowano zadania na kwotę ponad 40 mln zł.

Największą inwestycją ze środków publicznych w historii Warki była modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom, zrealizowana przez PKP PLK S.A. przy współpracy z samorządem Warki.

Dzięki naszej determinacji i wieloletnim staraniom udało się zrealizować budowę dwóch wiaduktów w ciągu ulic Lotników- Bielańskiej i Grójeckiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Pozostaje do rozwiązania kwestia modernizacji należących do PKP parkingów.

Wielkim sukcesem negocjacyjnym obecnego samorządu była także budowa niezaplanowanej wcześniej dodatkowej stacji kolejowej „Warka Miasto” o wartości ponad 13 mln zł.

Na przestrzeni trzech kadencji dokładaliśmy wszelkich starań aby zapewnić miastu i gminie zrównoważony rozwój.

Staramy się realizować inwestycje tam gdzie są najbardziej potrzebne. Inwestujemy w rozbudowę infrastruktury drogowej, opiekę medyczną, oświatę, sport, kulturę i turystykę. Podejmowane przez nas działania służą poprawie jakości życia wszystkich naszych mieszkańców, w tym: seniorów, młodzieży, strażaków, uczniów, sportowców, działkowców- zarówno w mieście jak i na wsi.

W ostatnich latach wspólnie z Państwem diametralnie zmieniliśmy oblicze zarówno miasta jak i terenów wiejskich.

Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska w Warce uchwaliła budżet na 2024 rok.

W Nowy Rok wchodzimy z pełnym zabezpieczeniem finansowym jednostek gminnych i dużą dynamiką inwestycyjną. Zaplanowaliśmy rekordową kwotę ponad 30 mln zł na realizację wielu ważnych dla naszych mieszkańców zadań.

Przed samorządem miasta i gminy Warka stoją kolejne bardzo ważne wyzwania. W przygotowaniu jest m.in. budowa obwodnicy miasta, sali widowiskowo kinowej, dalsza modernizacja dróg na terenie miasta i gminy, budowa kolejnych sieci wodno- kanalizacyjnych i wiele innych ważnych dla rozwoju miasta i gminy zadań. Realizacja takich przedsięwzięć wymaga sprawdzonego i doświadczonego Burmistrza i dobrej współpracy z radnymi Rady Miejskiej.

Szanowni Państwo

Ostatnie 13 lat rozwoju miasta i gminy Warka to nasz wspólny wielki sukces. Możemy być z niego dumni i z optymizmem planować przyszłość!

Mam ogromną satysfakcję z realizacji tak wielu inwestycji i poczucie dobrze spełnionej misji zarządzania gminą, jaka została mi przez Państwa trzykrotnie powierzona.

Wierzę, że w atmosferze zgody i współpracy miasto i gmina Warka będzie coraz piękniejsza, przyjazna dla mieszkańców, inwestorów oraz odwiedzających nas gości.

Z poważaniem,

Burmistrz Warki – Dariusz Gizka

You may also like