Strona główna » Rola Burmistrza, Rady Miejskiej i wybór Wiceburmistrza

Rola Burmistrza, Rady Miejskiej i wybór Wiceburmistrza

przez Redakcja GminaWarka.pl
722 wyświetlenia

Burmistrz, Rada Miejska oraz Wiceburmistrz to kluczowe figury w strukturze lokalnego samorządu, które pełnią istotne funkcje w zarządzaniu gminą lub miastem. Poniżej wyjaśniamy czym zajmują się te organy oraz jakie są ich obowiązki, a także jak wybierany jest wiceburmistrz.

Burmistrz

Burmistrz jest głównym organem wykonawczym w gminie lub mieście. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie codziennymi sprawami administracyjnymi, reprezentowanie lokalnej społeczności oraz dbanie o jej rozwój i dobrobyt. Burmistrz jest wybierany w wyborach powszechnych na określoną kadencję i odpowiada za realizację polityki gminy oraz prowadzenie urzędu.

Do obowiązków Burmistrza należy m.in.:

  • Zarządzanie finansami gminy
  • Prowadzenie administracji lokalnej
  • Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej
  • Reprezentowanie gminy na zewnątrz

Rada Miejska

Rada Miejska to organ stanowiący w gminie lub mieście, składający się z radnych wybieranych w wyborach powszechnych. Jej głównym zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lokalnej społeczności oraz kontrola działań burmistrza. Rada Miejska ma prawo uchwalania miejscowych aktów prawnych, budżetu oraz podejmowania istotnych decyzji dotyczących życia społeczności lokalnej.

Do obowiązków Rady Miejskiej należy m.in.:

  • Uchwalanie budżetu gminy
  • Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Nadzór nad działalnością burmistrza

Wiceburmistrz

Wiceburmistrz jest zastępcą burmistrza i pełni jego obowiązki w przypadku nieobecności lub czasowego wyłączenia głównego urzędnika. Wiceburmistrza wybiera się często spośród członków Rady Miejskiej, jednak procedura wyboru może się różnić w zależności od ustawy o samorządzie. Z reguły to burmistrz mianuje wiceburmistrza spośród osób wskazanych przez siebie lub wskazanych przez Radę Miejską.

Warka wybrała

W wyborach samorządowych 2024 r. mieszkańcy Warki wybrali reprezentujący nas wszystkich urząd.

Burmistrzem został Tomasz Rawski, a członkami nowej Rady Miejskiej: Iwona Sekuła (okręg 1), Jacek Gawroński (okręg 2), Agnieszka Kurzepa (okręg 3), Katarzyna Kulik (okręg 4), Grzegorz Szydło (okręg 5), Zbigniew Stępień (okręg 6), Emil Siedlanowski (okręg 7), Daniel Bugała (okręg 8), Ewelina Woźniak (okręg 9), Leszek Żelechowski (okręg 10), Arkadiusz Marszałek (okręg 11), Justyna Kozoń (okręg 12), Grzegorz Gwardys (okręg 13), Stanisław Anyszkiewicz (okręg 14) i Tadeusz Sobieraj (okręg 15).

Na ogłoszenie kto zasiądzie na stanowisku Wiceburmistrza musimy jeszcze kilka dni poczekać.

Burmistrz, Rada Miejska i Wiceburmistrz są kluczowymi organami lokalnego samorządu, które wspólnie zarządzają gminą lub miastem. Burmistrz odpowiada za prowadzenie działalności administracyjnej, Rada Miejska podejmuje istotne decyzje dotyczące społeczności lokalnej, a Wiceburmistrz pełni funkcję zastępcy głównego urzędnika. Dzięki współpracy tych organów możliwe jest skuteczne zarządzanie i rozwój lokalnych społeczności.

Pamietajmy, że wszyscy (nie tylko urzędnicy) pracujemy na wygląd i funkcjonowanie naszej małej ojczyzny jaką jest cała Gmina Warka. Dobra współpraca pomiędzy urzędnikami, jednostkami kultury i sportu, szkołami, grupami formalnymi i nieformalnymi, a także lokalnymi firmami to klucz do sukcesu.

Wykorzystajmy nasz potencjał wspólnie.

You may also like