Strona główna » Pozytywne oceny i plany na przyszłość – Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzeum

Pozytywne oceny i plany na przyszłość – Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzeum

przez Redakcja GminaWarka.pl
39 wyświetlenia

Dzisiejsze posiedzenie Rady Muzeum przyniosło wiele pozytywnych wniosków i podsumowań. Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, Iwona Stefaniak, przedstawiła Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum za 2023 rok oraz Informację o wykonaniu planu finansowego instytucji w tym okresie. Zarówno sprawozdania, jak i plany na przyszłość zostały jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie przez Radę.

W trakcie spotkania, Dyrektor przedstawiła także zaktualizowany plan działalności na rok 2024. Podziękowania za akceptację sprawozdań i planów oraz za konstruktywne opinie i rady skierowane zostały do Przewodniczącego Rady, Andrzeja Zaręby, oraz wszystkich Członków Rady.

Szczególne podziękowania zostały przekazane Staroście Grójeckiemu, Krzysztofowi Ambroziakowi, za owocną współpracę w ostatniej kadencji Rady Powiatu Grójeckiego.

Warto podkreślić, że Rada Muzeum działa zgodnie z przepisami ustawy o muzeach, sprawując nadzór nad działalnością muzeum oraz oceniając roczne sprawozdania i plany działalności.

W Radzie zasiadają wybitni eksperci z różnych dziedzin, m.in. historycy literatury i sztuki, przedstawiciele lokalnych władz, konserwatorzy zabytków oraz inni specjaliści związani z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce dziękuje wszystkim Członkom Rady Muzeum za ich zaangażowanie i wkład w rozwój instytucji. Dalsza współpraca z tak wybitnymi osobami na pewno przyczyni się do rozwoju Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Fot. FB / Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

You may also like