Strona główna » Nowe terminy składania rocznych deklaracji PIT w 2024 Roku

Nowe terminy składania rocznych deklaracji PIT w 2024 Roku

przez Redakcja GminaWarka.pl
138 wyświetlenia

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących terminów składania rocznych deklaracji PIT w 2023 roku wprowadziło znaczące zmiany dla wszystkich podatników. Ujednolicenie terminów miało na celu uprościć system podatkowy i uczynić go bardziej przejrzystym. Zanim przystąpimy do omówienia nowych terminów obowiązujących w 2024 roku, przypomnijmy, jak wyglądały one przed zmianami.

Stare Terminy Składania Deklaracji PIT

Do końca 2022 roku terminy składania rocznych deklaracji PIT były różne i zależały od źródła uzyskiwania przychodów oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej:

  • Dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (PIT-36 oraz PIT-37) oraz podatkiem liniowym (PIT-36L): do 30 kwietnia.
  • Dochody uzyskane z giełdy (PIT-38) oraz ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39): do 30 kwietnia.
  • Podatek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28): do 28 lutego.
  • Karta podatkowa (PIT-16A): do 31 stycznia.

Ujednolicenie Terminów

Nowelizacja tzw. Polskiego Ładu w 2022 roku spowodowała zrównanie terminów składania większości deklaracji PIT. Od 2023 roku większość podatników ma czas na złożenie rocznej deklaracji do 30 kwietnia.

Nowe Terminy Składania Deklaracji PIT w 2024 Roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminy składania rocznych deklaracji PIT w 2024 roku wyglądają następująco:

  • Dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (PIT-36 oraz PIT-37) oraz podatkiem liniowym (PIT-36L): do 30 kwietnia.
  • Dochody uzyskane z giełdy (PIT-38) oraz ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39): do 30 kwietnia.
  • Podatek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28): do 30 kwietnia.
  • Karta podatkowa (PIT-16A): do 28 lutego.

Ujednolicenie terminów składania rocznych deklaracji PIT wprowadzone w 2023 roku obowiązuje również w 2024 roku. Jedynym wyjątkiem są przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie karty podatkowej, dla których termin został wydłużony o miesiąc, do końca lutego. Zmiana ta miała na celu uproszczenie systemu podatkowego i zwiększenie przejrzystości dla wszystkich podatników. Pamiętajmy, że terminy te są obowiązkowe i ich niewłaściwe przestrzeganie może skutkować nałożeniem sankcji finansowych przez urząd skarbowy. Dlatego warto zwrócić uwagę na terminy składania deklaracji i dostosować się do nowych przepisów.

Info: zus.pox.pl

You may also like