Strona główna » Forum Prawa Obywatelskie Seniorów – poznajemy Kartę Prawa Podstawowych!

Forum Prawa Obywatelskie Seniorów – poznajemy Kartę Prawa Podstawowych!

przez Stowarzyszenie WARKA
52 wyświetlenia

Liderzy grup senioralnych powiatu grójeckiego spotkali się na drugim spotkaniu Forum Prawa Obywatelskie Seniorów. Rozmowy o szacunku, empatii i zrozumieniu wobec osób starszych w urzędzie toczyły się gościnnie w Starostwie Powiatowym w Grójcu. 

Forum Prawa Obywatelskie Seniorów to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. skierowane do seniorów z powiatu grójeckiego. Pierwsze spotkanie odbyło się 31 stycznia w Warce, drugie 13 lutego w Starostwie Powiatowym w Grójcu.  

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wydaje się być seniorom czymś odległym i zupełnie niezwiązanym z ich codziennym życiem. A jednak na sali słychać było śmiech, rozmowy i radość. Jak to się stało? Wszystko za sprawą prowadzących: Moniki Mularskiej-Kucharek i Radosława Kucharka, którzy z wielką otwartością, humorem i życiowymi opowieściami przeprowadzili seniorów przez główne wartości i założenia tego dokumentu. 

Czy jakiś dokument europejski może mieć znaczenie dla starszego mieszkańca wsi grójeckiej? Okazuje się, że może mieć i to ogromne. Kluczem bowiem jest świadomość tego, że pewne prawa należą się każdemu bez względu na wiek czy status społeczny. Uczestnicy Forum mogli przyjrzeć się na nowo znanym pojęciom jak godność, prywatność, wolność, poszanowanie opinii czy poznać swoje prawa w urzędzie.  

Godność to przede wszystkim poczucie własnej wartości, prywatność ważny element zachowania wolności, a prawo do zachowania opinii to prawo do bycia wysłuchanym. Seniorzy zapoznali się także z pojęciem asertywności. Oznacza ono otwarte, czyli bezpośrednie i stanowcze wyrażenie wobec innej osoby swoich myśli, uczuć i przekonań bez lekceważenia uczuć i poglądów swoich rozmówców. Warto potrafić zachować się asertywnie zwłaszcza wtedy, kiedy naruszane są nasze prawa.  

W drugiej części spotkania seniorzy rozpoczęli dyskusje o tym jakie mogą być pomysły czy zasady, które pomogą na lepszą współpracę i obsługę seniorów w urzędzie. Wśród haseł pojawiła się likwidacja barier architektonicznych, parking dla osób z niepełnosprawnościami, ale i proste rozwiązania, jak krzesełko dla osoby czekającej, napisanie na kartce informacji, by osoba starsza nie zapomniała, gdzie ma iść (do którego pokoju) lub co ma zrobić. Wśród rozwiązań jest też asystent seniora, który pomoże, gdy trzeba się zmierzyć z nową technologią lub przejść przez „labirynt budynku”.  Nieodzowne są także wzajemna uprzejmość, podejście z szacunkiem, gotowość pomocy ze strony urzędnika, empatia i zrozumienie. Uświadomienie sobie przez seniorów tych prostych prawd i zasad sprawi, że w przypadku, gdy spotkają się z brakiem ich przestrzegania, mają prawo do tego by, upomnieć się o swoje prawa w zakresie obsługi w urzędzie.

W marcu kolejne spotkania z seniorami. Podczas warsztatu „Dobra administracja oczami seniorów” wypracują rekomendacje dotyczące obsługi seniorów w urzędach zgodnie z Kartą Praw Podstawowych. Gotowy pakiet informacyjny „Dobra administracja oczami seniorów” zostanie następnie przekazany seniorom i urzędnikom. Dla przedstawicieli urzędów z grójeckiego odbędzie się szkolenie „Senior w urzędzie zasady i standardy”.  

PROWADZĄCY: 

Monika Mularska-Kucharek – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, ekspertka ds. rozwoju osobistego osób dojrzałych, trenerka biznesu, terapeutka, koordynatorka działań międzypokoleniowych w Centrum Kultury Młodych w Łodzi, prezeska fundacji Łódzka Akademia Kobiecości. Autorka wielu publikacji z zakresu jakości życia, także osób dojrzałych i szeroko rozumianego rozwoju osobistego 

Radek Kucharek – dyrektor ds. projektów rozwojowych w firmie szkoleniowej ART OF TRAINING. Od 2012 roku wspiera organizacje, doradzając i prowadząc kompleksowe projekty rozwojowe. Współpracuje głównie z osobami dojrzałymi. Wspiera projekty skierowane do seniorów. Współpracuje z uczelniami, prowadząc zajęcia oraz szkolenia dla instytucji administracji publicznej i przedsiębiorstw.  

Zadanie pn. „Dobra administracja dla seniorów z grójeckiego” realizowane w ramach projektu grantowego „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027. 

You may also like