6 C
Warka
wtorek, 7 kwietnia, 2020
- Reklama -
- Reklama -

Potrącenie wierzytelności

Przeczytaj także

Dezynfekcja przestrzeni publicznej w Warce

Informujemy, że w nocy z 07÷08 kwietnia 2020 roku w godzinach 22:00 ÷ 5:00 zostanie przeprowadzona dezynfekcja przestrzeni publicznej na terenie naszego miasta.Prosimy w...

Za nic mieli zakazy. Zorganizowali sobie zabawę przy ognisku

W sobotę grójeccy policjanci zostali poinformowani o grupie osób, które biesiadowały przy ognisku w lesie. Gdy mundurowi dotarli na miejsce zgromadzeni...

Ratujmy dochody rolników

Gospodarka światowa stoi przed największym od lat kryzysem ekonomicznym. Różne branże i różne firmy będą w mniejszym lub większym stopniu dotknięte skutkami...

7 kolejnych przypadków koronawirusa, pozostałe dane bez zmian

- Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym – 17 (ostatnia doba-0)-  Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19-...
Michał Kalicińskihttp://www.adwokatkalicinski.pl
Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie odbyłem aplikację adwokacką w Warszawie i złożyłem egzamin adwokacki. Aktualnie prowadzę indywidualną praktykę adwokacką w formie kancelarii adwokackiej, w której świadczę pomoc prawną osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.Więcej dowiedzieć się możesz na stronie www.AdwokatKalicinski.pl Materiały na tej stronie internetowej dostępne są nieodpłatnie. Zostały zamieszczone jedynie w celu informacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej.

Istota zobowiązania

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić (art. 353 § 1 k.c). Jest to definicja legalna zobowiązania, jaka znajduje się w Kodeksie cywilnym. Zobowiązanie jest swoistym stosunkiem prawnym, w którym jedna osoba jest wierzycielem, a druga dłużnikiem. Istnieją jednak i takie zobowiązania, gdzie jedna strona jest zarówno wierzycielem, jak i dłużnikiem w stosunku do drugiej. Przykładowo kupiłem od kogoś auto za 20.000 zł, ale sprzedawca jest mi winien 5.000 z tytułu innej transakcji. Czy muszę zapłacić mu całe 20.000 zł, czy tylko 15.000 zł? Oczywiście mogę zapłacić 15.000 zł jeżeli zostaną spełnione przesłanki do potrącenia, które jest tematem dzisiejszego artykułu.

Potracenie wierzytelności

Potrącenie jest instytucją z Kodeksu cywilnego zamieszczoną w art. 498 § 1, w którym czytamy:  Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Do potrącenia nie chodzi tylko z mocy samego prawa, ale potrzebne jest oświadczenie w tym względzie. W wyniku dokonanego potrącenia żaden z wierzycieli nie otrzymuje efektywnego świadczenia ale obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.).

Funkcje potrącenia

Istotną funkcją potrącenia jest ograniczenie obrotu środkami pieniężnymi – jak wspomniałem – wierzyciel nie otrzymuje efektywnego świadczenia. Potrącenie pełni również funkcję zapłaty – bowiem dzięki niemu następuje zapłata dwóch długów. Potrącający nie dochodzi sądownie przysługującej mu wobec drugiej strony wierzytelności, lecz umarza ją, w zamian za co uzyskuje umorzenie ciążącego swojego długu. Z kolei funkcja egzekucyjna potrącenia sprowadza się do tego, że wierzyciel samodzielnie egzekwuje należne mu świadczenie, nie czekając aż dłużnik łaskawie ją uiści.

Przesłanki potrącenia

  • wzajemność wierzytelności – polega ona na tym, żeby potrącający był zarówno dłużnikiem oraz wierzycielem swojego wierzyciela. Wierzytelności te mogą wynikać z rozmaitych tytułów prawnych, z wyłączeniem oczywiście umów wzajemnych.
  • jednorodzajowość świadczeń – jak mówi przepis, aby potrącenie w ogóle było możliwe przedmiotem obu wierzytelności muszą być  pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku. Wierzytelności wyrażone w różnych walutach również będzie można potrącić po przeliczeniu ich według określonego kursu walutowego.
  • wymagalność wierzytelności – obie wierzytelności muszą być wymagalne – tzn. że wierzyciel ma możliwość żądania od dłużnika, by spełnił świadczenie, a dłużnik zgodnie z istotą zobowiązania powinien to świadczenie spełnić. Innymi słowy wymagalność to stan w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności.
  • zaskarżalność wierzytelności – oznacza, że wierzytelności mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, czyli m.in. nie mogą być przedawnione.

Oświadczenie o potrąceniu

Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). W myśl ogólnych zasad prawa cywilnego oświadczenie to będzie skuteczne, jeżeli dojdzie do wierzyciela w taki sposób, żeby mógł zapoznać się z jego treścią. Co najważniejsze zgoda wierzyciela nie ma tutaj znaczenia dla skuteczności potrącenia. Moc wsteczna takiego oświadczenia pozwala nam zniweczyć skutki opóźnienia, czy zwłoki w wykonaniu zobowiązania.

Skutki potrącenia Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. (art. 498§ 2 k.c.). Bezpośrednim zatem, skutkiem potrącenia jest umorzenie wierzytelności. Oświadczenie o potrąceniu powinno wskazywać wierzytelności których potrącenie dotyczy, a w razie potrzeby zakres umorzenia.

- Reklama -
- Reklama -

Więcej artykułów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Polecane w Warce

Dezynfekcja przestrzeni publicznej w Warce

Informujemy, że w nocy z 07÷08 kwietnia 2020 roku w godzinach 22:00 ÷ 5:00 zostanie przeprowadzona dezynfekcja przestrzeni publicznej na terenie naszego miasta.Prosimy w...

Za nic mieli zakazy. Zorganizowali sobie zabawę przy ognisku

W sobotę grójeccy policjanci zostali poinformowani o grupie osób, które biesiadowały przy ognisku w lesie. Gdy mundurowi dotarli na miejsce zgromadzeni...

Ważna informacja do zarządów sklepów wielkopowierzchniowych

Mając na celu bezpieczeństwo wszystkich, polegające na zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa Mazowiecka Policja zwraca się z apelem do zarządców sklepów, zwłaszcza...

KORONAWIRUS komunikat PPIS Grójec 2020 kwiecień 01

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z dnia 01 kwietnia 2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu grójeckiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2...

Lęk społeczny (fobia społeczna)

Lęk społeczny - jak sama nazwa wskazuje należy do zaburzeń lękowych. Nadmierny lęk, którego człowiek doświadcza wynika z bezpośredniego kontaktu z określonymi...

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie...

KOMUNIKAT od Burmistrza Warki

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi liczby osób zarażonych koronawirusem w mieście i gminie Warka uprzejmie informuję, że takie dane nie...

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska tylko zdalnie

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. dostępnym na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl w zakładce Aktualności zawieszona zostaje...
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -